Text Size

Tematica și bibliografia pentru examenul de admitere la masterat, 2016

TEMATICĂ

 1. Factorii dezvoltării personalităţii umane (ereditatea, mediul, educaţia, sinele);
 2. Definirea si analiza conceptelor: curriculum, curriculum nucleu, curriculum la decizia şcolii, curriculum extins, curriculum aprofundat, arie curriculară;
 3. Proiectarea didactică;
 4. Predarea – concept, modele;
 5. Predarea limbilor străine – metode şi abordări;
 6.  Strategii, metode, moduri de organizare a învăţării;
 7. Evaluarea – tipuri de evaluare, disfuncţii în procesul evaluare;
 8. Relaţia profesor-elev ca relaţie de comunicare;
 9. Cultivarea creativităţii elevilor în procesul instructiv-educativ;
 10. Abandonul şcolar-factori, modalităţi de prevenire;
 11. Rezolvarea situaţiilor conflictuale: modalităţi de intervenţie şi soluţionare;
 12. Rolul regulilor în cadrul comunităţii; avantajele şi dezavantajele prezenţei regulilor;
 13. Eficienţa pedepselor şi recompenselor în rezolvarea situaţiilor conflictuale;
 14. Motivaţia şcolară – tipuri şi modalităţi de stimulare;
 15. Competenţele cadrelor didactice între teorie şi practică;
 16. Postmodernism şi educaţie;
 17. Consilierea şcolară – rol, funcţii
 18. Consilierea în carieră – rol, funcţii.

BIBLIOGRAFIE

 1. Albu, G. (2013), Relatiile interpersonale, Ed. Institutul European, Iasi
 2. ALBU G., (2008). Comunicare interpersonală, Iaşi, Ed. Polirom.
 3. CHIVU R., (2008). Elemente de managementul educaţiei, Bucureşti, Ed.Meronia.
 4. COSMOVICI, A., IACOB, L., (2007), Psihologie şcolară, Iaşi, Ed. Polirom.
 5. CUCOŞ C. (coord.), (2008). Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice, Editia a III-a, Iaşi, Ed. Polirom.
 6. EZECHIL L., (2002). Comunicare educaţională în context şcolar, Bucuresti, EDP.
 7. GARDNER, H., (2005). Mintea disciplinată, Bucureşti, Ed. Sigma.
 8. GARDNER, H., (2006). Inteligenţe multiple, Bucureşti, Ed. Sigma.
 9. GARDNER, H., (2007). Mintea umană – cinci ipostaze pentru viitor, Bucureşti, Ed. Sigma.
 10. GHERGUŢ, A. (2007). Sinteze de psihopedagogie speciala. Ghid pentru concursuri si examene de obtinere a gradelor didactice, Iaşi, Ed. Polirom.
 11. HARMER, J. (2007), The practice of English Language Teaching, Essex, Longman.
 12. POTOLEA D. (coord.), NEACSU I. (coord.), IUCU R. (coord.), PÂNISOARĂ I. (coord.), (2008). Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru definitivat si gradul didactic II, Iaşi, Ed. Polirom.
 13. STAN, E., (2007). Pedagogie postmodernă, Iaşi, Ed. Institutul European.
 14. STAN E., (2009). Managementul clasei, Iaşi, Ed. Institutul European.
 15. SZILAGYI A, (2008), Manualul consultantului în carieră, Iaşi, Ed. Institutul European.

FORMA DE EXAMINARE

 • Examen oral - susţinerea unui eseu pe un subiect la alegere având la bază tematică stabilită.